Koolitused

Koolidele pakume kahte töötuba, mis toetavad riikliku õppekava läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemist:

Töötuba „Karjäärivalikud kui mõjustamise ja takistuste rada?“

Sihtgrupp: 9.-12. klasside õpilased

Eesmärk: Tõsta huvi karjääriplaneerimise, enda teadvustamise ja eesmärkide seadmise vastu.

Loe lähemalt

Töötuba “Valin. Vastutan. Väärtustan: Kuidas olla oma elu juhtrollis?”

Sihtgrupp: 8.- 9. klasside õpilased

Töötuba koosneb praktilistest ülesannetest ja mängulistest tegevustest, mis aitavad osalejatel end paremini tundma õppida ja leida oma karjäärisihid.

Loe lähemalt

—-

Foorumteatri töötuba

Foorumteater on üks aktiivõppe meetoditest, mida kasutame sotsiaalsete teemadega seotud töötubades.

Teemad siiani:

Noortele (13-18): vastutuse võtmine, karjäärivalikud, kodukoha väärtustamine, seltskonna survega toimetulek, aktiivne kodanik olemine

Noorsootöötajatele, õpetajatele: vastutus ja noorte kaasamine

Foorumteater on üks osa Brasiilia teatriuuendaja Augusto Boali 1960. aastatel väljatöötatud rõhutute teatri (The Theatre of The Oppressed) süsteemist, mille eesmärk on aidata taastada inimestevahelist dialoogi, et nad võiksid tervislikumalt oma huvide ja õiguste eest seista ja ühiseid lahendusi otsida. (Allikas: www.theatreoftheoppressed.org/)