Juhendmaterjalid vabaühendustele

1. VIDEO. Sissejuhatuseks räägime õppimise olemusest – see, et me õpetame või juhendame, ei tähenda veel, et inimene õpib. Mida saame teha omalt poolt, et õppimist soodustada? Kirjaliku versiooni leiab SIIT.

2. Tööleht töötajate ja vabatahtlike väljaõppe planeerimiseks vabaühenduses

3. VIDEO. Kui vabatahtlikud lähevad ära, liikmed ei tule koolitusele või ei taha juhatusse kanideerida, siis on midagi nihu läinud nende motivatsiooniga. “Motivatsiooni taburet” aitab analüüsida, milles võib olla põhjus. Mõtlemise abivahendi tutvustus on kättesaadav ka kirjaliku materjalina.

Lühivideo. Sealt leiate 3 näidet, milleks “Motivatsiooni taburetti” saab kasutada.

4. Juhendmaterjal. Kuidas tagada kiire sisseelamine uutele inimestele? Milliseid vigu tasuks vältida ja milliseid soodustada?

5. Kuidas teha nii, et juhatuse ja meeskonna töö üleandmine toimuks valutumalt? Häid näiteid vabaühendustes kasutusel olevatest juhenditest ja võtetest leiate SIIT.

Materjalide tegemist rahastasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital läbi projekti  „Vabaühendused suutlikumaks läbi õpioskuste arendamise“.