Projektid

„Vabaühendused suutlikumaks läbi õpioskuste arendamise“ projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


1.04.2018-31.12.2018

Eesmärk: Projektis osalevate vabaühenduste suutlikkuse tõstmine läbi õpioskuste arendamise.

Projekti tulemusel vabaühendused:

  • oskavad toetada sihtgrupi esindajaid nende õppimises, sh aitavad paremini mõtestada ja analüüsida saadud õpikogemusi
  • teavad millised on organisatsiooni võtmekompetentsid ja kuidas neid efektiivselt edasi anda uutele liikmetele-töötajatele
  • oskavad planeerida mõjukaid sisekoolitusi ja õpitegevusi

Esimeses osas töötatakse kolme 12-liikmelise grupiga koolituste ja kodutööde formaadis. Ühest organisatsioonist saab osaleda 1-3 inimest.  Iga grupile tehakse 2+1 päeva koolitusi, vahepeal on lahendamiseks koduülesanded ning peale koolitusi ülesanne teadmisi oma organisatsioonis tutvustada.

Projekti teise ossa valitakse koolituse läbinutest 3 organisatsiooni, kes pakuvad välja mõne keerulisema õppimisega seotud probleemi oma organisatsioonist. Nende 3 organisatsiooniga jätkatakse individuaalset tööd õpilaborites, et koos jõuda sügavamale tasemele.

Lisaks 36 projekti vältel koolitusprogrammis osalenule soovitakse läbi juhendmaterjalide aidata laiemat ringi vabaühendusi eelpool mainitud väljakutsete lahendamisel.

Projektis juba toimunud
Valmivad õppematerjalid leiate SIIT

 

Koolitus vabaühendustele „Kuidas asendada asendamatut spetsialisti?“


Koolituse peamiseks sihtgrupiks olid väiksemad vabaühendused, mille tegevus sõltub tugevalt 1-2 inimese ekspertteadmistest. Täpsem info SIIN.

……………………………..

Koolitus vabaühendustele “Kuidas tagada kiire sisseelamine uutele tulijatele?


Koolitused toimusid 5.- 6. ja 13. juunil kell 10-17.30 Tallinnas. Täpsem info on SIIN.

 

 

 

 

 

———————————————————————–

2013. -2015. aastal osalesime sotsiaalse ettevõtluse teemalises koostööprojektis. Selle eesmärgiks oli tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ehk viisist luua ühiskonnale kasulikke algatusi läbi toodete-teenuste müügi. Innustame osalejaid asutama kogukondi arendavaid sotsiaalseid ettevõtteid.

Sotsiaalne ettevõtlus Rumeenias

 

Meie partnerorganisatsioonid olid Itaaliast, Rumeeniast ja Türgist. Igas riigis toimusid koolitused ja käidi kohtumas sotsiaalsete ettevõtetega.  Projektis valmisid inspiratsiooniks videod. Vaata näiteks videot sotsiaalsest ettevõttest Tagurpidi Lavka!

Valmis ka trükis, sotsiaalse ettevõtte ärimudeli lõuend, mida saavad kasutada alustavad ja tegutsevad sotsiaalsed ettevõtted. Printimiseks sobiv versioon on allalaetav siit: Sotsiaalse ettevõtte ärimudeli lõuend.

Õppereiside kokkuvõtted ja muljed leiad:

  • Cluj-Napoca, Rumeenia, novembris 2013 SIIT
  • La Spezia ja Milaano, Itaalia aprillis 2014 SIIT
  • Mersin, Türgi detsembris 2014 SIIT
  • Genova, Itaalia mais 2015 SIIT.

Mida arvasid välismaalased Eesti külastustest suvel 2014, sai kirja SIIA.

Projekti “Social Entrepreneurship – Acting Social in Local Economy” rahastas Euroopa täiskasvanuhariduse programm Grundtvig.———————————————————————–

Sügisel 2011 viis MTÜ PAL läbi Tartu Kutsehariduskeskuse Info-ja Karjäärinõustamiskeskuse projekti „Tööle kandideerimine kui takistuste rada?“ töötoad.

Projekti eesmärgiks oli pakkuda Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele head arenguvõimalust, mis valmistab neid ette tööeluks ja tõstatab küsimusi töötamise võimalustest oma kogukonnas. Projektis osalesid 159 keskkoolinoort viiest Tartumaa koolist: Võnnu Keskkoolist, Puhja Gümnaasiumist, Ülenurme Gümnaasiumist, Nõo Reaalgümnaasiumist ja Luunja Keskkoolist.

Kokkuvõtet noorte nägemust oma karjäärivalikute osas saab lugeda SIIT.

Projekti „Tööle kandideerimine kui takistuste rada?“ rahastasid LEADER programm ja Tartu Linnavalitsus.

————————————————–

Kevadel 2011 viis MTÜ PAL läbi Tartu Kutsehariduskeskuse Info-ja Karjäärinõustamiskeskuse projekti „Valin. Vastutan. Väärtustan“ sisutegevused.

Projekti eesmärgiks oli Tartumaa noorte toetamine oma elutee (karjääri) planeerimisel pöördelisel ajal (põhikooli lõpp) suunates neid teadlike valikute tegemisele ning vastutuse võtmisele oma elu eest.

Projektis osalenud noored läbisid 3-tunnise töötoa koos foorumteatri etendusega, mis aitas neil läbi mõelda ja mängida probleeme, mis puudutavad põhikooli lõpust ellu astumisega seotud valikuid ning nendega kaasnevat vastutust. Lisaks kirjutasid noored essee teemal „Valikud ja vastutus“.

Projekti käigus valmis õppematerjal noorele, kes tahab ise oma karjääri planeerida ja elu juhtida ning karjäärikoordinaatorile, kes teda selles toetab.

Projekt „Valin. Vastutan. Väärtustan“ rahastasid LEADER programm ja Tartu Linnavalitsus.

————————————————–

MTÜ PAL projekt „Kogukonna väärtustamine läbi ühiskondliku aktiivsuse kodukohas“ sai rahastuse LEADER meetmest.

Projekti eesmärgiks oli läbi foorumteatri Tartumaa noorte suurem kaasamine kogukonna tegemistesse, nendes kogukonnatunde tekitamine ja kodanikuaktiivsuse tõstmine. Foorumteatri etendusele järgnes töötuba, kus kaardistati võimalusi, kuidas olla aktiivne noor oma kodukohas.
Projekti sihtgrupiks olid kuue Tartumaa kooli 10.-12. klasside õpilased, igast koolist 30 noort. Projekti raames toimus ka PALi foorumteatri trupi täiendkoolitus maailmas tuntud foorumteatrigurult Jouni Piekkarilt.

Projekti toimumisaeg: 1.sept – 27.dets 2010.

 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse